Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Udbetaling Danmark overtager udbetalingen af pension til borgere i udlandet (27.02.2013)


Social- og integrationsministeren har i dag fremsat et lovforslag om at overføre hovedparten af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark, hvilket blandt andet er udbetaling af pension til borgere, der bor i udlandet. Overførslen til Udbetaling Danmark vil give mere effektive arbejdsgange og administrative besparelser på seks mio. kr. årligt.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup fremsætter i dag et lovforslag, der skal samle hovedparten af Pensionsstyrelsens opgaver i Udbetaling Danmark. Formålet er at skabe mere effektive arbejdsgange, og overflytningen er vurderet til at give administrative besparelser på seks mio. kr. årligt. Pensionsstyrelsen tilkender og udbetaler blandt andet pension til borgere med bopæl i udlandet og har en række andre internationale opgaver vedr. social sikring.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger:
”Det giver god mening flytte Pensionsstyrelsen opgaver til Udbetaling Danmark, da mange af de opgaver, som Udbetaling Danmark skal varetage i forhold til udbetaling af folke- og førtidspension til pensionister i Danmark svarer til de opgaver, som Pensionsstyrelsen varetager i forhold til pensionister, der bor i udlandet. Der vil også være andre faglige fordele og stordriftsfordele ved at samle de to myndigheder i forhold til håndtering af sager om international social sikring.”

Det er vurderet, at forslaget vil give en effektiviseringsgevinst på seks mio. kr. årligt som følge af stordriftsfordele og en yderligere løbende effektivisering af opgavevaretagelsen på tre procent årligt.

Det er tidligere vedtaget, at Udbetaling Danmark den 1. marts 2013 overtager myndighedsansvaret fra kommunerne for udbetaling og beregning af social pension til pensionister med bopæl i Danmark. Den 1. oktober 2012 overtog Udbetaling Danmark desuden en række internationale opgaver fra kommunerne vedrørende familieydelser.
Lovforslaget ligger op til, at den nye opgavefordeling træder i kraft den 1. juni 2013.


Yderligere oplysninger:
Bent Nielsen, kontorchef, tlf. 41 77 82 50


Pressekontakt:
Julie Ørnø, pressemedarbejder, tlf. 40 70 69 01