Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Oversigt over fordelte tilskud

Puljen: Styrket integrationsindsats - § 15.77.02.30

Puljen: Aktivt medborgerskab - § 15.77.01.36

Puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination - § 15.77.01.31

Puljen: ”samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser". § 15.74.10.30.

Puljen til afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere § 15.75.26.40

Fordelte tilskud fra 15.25.11.30

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd
- etablering af behandlingsenheder, national vidensopsamling og rådgivning

 • Fordelte tilskud 15.25.11.30

Puljen til fremme af udsattes valgdeltagelse - § 15.13.11.10

 

Puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger - § 15.75.30.94

Pulje til sommerferiehjælp - § 15.75.10.72

Pulje til støtte til udviklingsprojekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration
udført af NGO’er, frivillige organisationer m.v.
(satspuljen 2013) - § 15.75.75.80

Puljen Driftsstøtte til bevillinger der udløber i 2013 - Satspuljen 2013 -

§ 15.75.73.53

Puljen 15.75.74.73 Overgangsstøtte til bevillinger der udløber i 2013

Udvikling og etablering af børnehuse - §15.14.15.10

Forbehandlingsprogram angående misbrug på sikrede afdelinger -§15.75.20.30

Støtte til nyetablering af frivilligcentre - § 15.13.28.90

 

Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger - § 15.75.20.40

Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de kriminelle børn og unge - § 15.75.20.20

 

Mere viden om mennesker med handicap - § 15.13.22.10

Etablering af en frivillig gældsrådgiver - § 15.13.28.70

Forebyggelse og opsøgende indsatser over for ufrivilligt ensomme ældre - 

§ 15.64.42.20

Forsøg med udgående indsatser til unge med
rusmiddelproblemer - § 15.75.26.40

 

Puljemidler til projekter for personer med hørehandicap -
§ 15.13.25.10

Klar til den digitale verden – styrkelse af socialt
udsatte gruppers it-muligheder - § 15.75.26.70

Tidlig og målrettet indsats overfor børn og unge med psykiske vanskeligheder og deres familier -§15.74.15.50

Det Fælles Ansvar II - forlængelse 2011 - 15.75.72.10

 

Puljen til Arbejdsrehabilieteringsklubber for voksne med erhvervet hjerneskade - 15.13.21.10

Puljen for udsatte grupper
Puljen til at afhjælpe eller forebygge sociale vanskeligheder for udsatte grupper udført af NGO`er, frivillige organisationer mv (Satspuljen for 2011) - 15.75.75.50

Satspuljen for 2012 - Pulje til udviklingsprojekter, som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration  - 15.75.75.70

 

Pilotpuljen i civilsamfundsstrategien
Udarbejdelse af specificeret projektbeskrivelse, herunder specificeret budget (satspuljen for 2011) - 15.75.09.10

Puljen til forskning i civilsamfund og frivillighed - 15.75.09.30

Puljen til udvikling af den frivillige indsats over for mennesker med spiseforstyrrelser (Satspuljen 2011) - 15.75.75.60

 

Puljen til overnatningspladser i vintermånederne - Nødovernatningspuljen - 15.75.21.10

 

Satspuljen for 2012 - Puljen til driftsstøtte til projekter, hvis bevilling udløber i 2012 - FL§ 15.75.73.51

Satspuljen for 2011 - Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 -
15.75.73.40

Satspuljen for 2012 - Driftsstøtte til bevillinger, der udløber i 2012 - 15.75.73.50

 

Puljen til driftsstøtte til satspuljeprojekter, hvis bevilling udløber i 2012 - 15.75.73.52 (satspuljen 2013)

 

Satspuljen for 2011 - Overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 -

15.75.74.60

Satspuljen for 2012 - Overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i 2011 -15.75.74.70

Satspuljen for 2012 - Pulje til overgangsstøtte til projekter, hvis støtte udløber i 2012 - FL§ 15.75.74.71

Puljen til overgangsstøtte til satspuljeprojekter, hvis bevilling udløber i 2012 - 15.75.74.72 (satspuljen 2013)

 

 

 

Aktivitetspuljen i forbindelse med EU's frivillighedsår -15.75.09.20

Udmøntning af EU’s år for aktiv aldring - Et aktivt ældreliv – 15.75.30.93

 

 

Tips- og Lottopuljen til landsdækkende frivillige organisationer (LOTFRI) - 07.18.19.40

En opsøgende, kontaktskabende og støttende indsats for socialt udsatte mennesker (Julehjælp) - 15.75.23.10

  Puljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (Julehjælp II) -15.75.78.10

  Pulje til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt. Uddannelsespuljen. Støtteform A (UDD) - 15.13.28.30

   

  Klar til den digitale verden - Styrkelse af ældres digitale færdigheder

  - 15.75.30.91

  Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SÆRLIGSOC) - 07.18.19.50

  Tips- og lottopuljen til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område (LOTDSI) - 07.18.19.20

  Pulje til ferie-, koloni, og kursusvirksomhed for unge under 25 år (HANDICAP) - 15.64.07.10

  Pulje til "Vikardækning ved diplomuddannelse" (NARKO) - 15.75.26.40

  • Fordelte tilskud efterår 2011