Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af to ældre menneskers hænder

Den frivillige sociale sektor

Frivilligt arbejde

I Danmark er der en lang tradition for, at den civile sektor spiller en væsentlig rolle i løsningen af sociale udfordringer. Historisk set har den frivillige sociale sektor været med til at skabe social innovation i dansk socialpolitik. Det har den gjort ved at skabe tillid og kontakt med og mellem mennesker og ved udvikling af alternative løsningsmodeller.

Regeringen påskønner den enorme indsats, mange mennesker yder i det frivillige arbejde, og anerkender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område. Et velfungerende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor. Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund.

Lettere at være frivillig

Regeringen har fokus på vigtigheden af, at det ikke må være unødigt besværligt at udføre frivilligt arbejde. Det skal blive lettere at være frivillig i Danmark. Derfor har Social-, Børne- og Integrationsministeriet bedt de frivilige aktører og de frivilige selv fortælle, hvilke barrerier, de oplever, og komme med forslag til løsninger. De mange input er blevet samlet i "Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet" af juni 2012. Med afsæt i kataloget vil Social- og  Integrationsministeriet i samarbejde med en række andre ministerier arbejde videre med at begrænse barrierer for frivilligt arbejde.

Læs barriere- og løsningskataloget her

Den nationale civilsamfundsstrategi

I satspuljeaftalen 2011 blev en ny civilsamfundsstrategi vedtaget. Strategien har til formål at fremme aktivt medborgerskab og systematisk inddragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet med socialt udsatte personer og familier. Der er afsat i alt 100 mio. kr. til strategien. Læs strategien her.

Ny årsrapport kortlægger den frivillige sociale indsats

Årsrapporten over den frivillige soiale indsats udarbejdet hver andet år. Rapporten for 2012 er den anden af sin art. Den er iværksat af Social-, Børne- og Integrationsministeriet og er udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde. Igennem fire forskellige undersøgelser giver rapporten en status på det frivillige sociale område i Danmark, blandt andet en række faktuelle forhold om de frivillige sociale organisationer, omfanget af danskernes frivillige arbejde og kommunernes engagement i forhold til det frivillige sociale arbejde.

Rapporten viser, at omkring 1,8 millioner danskere (40 pct.) i løbet af 2012 har været engageret i frivilligt arbejde – flertallet inden for idræt, kultur og fritid. Ca. 600.000 danskere (15 pct.) er engageret i det frivillige sociale arbejde, og de bruger flere timer som frivillige end gennemsnittet. Læs hele årsrapporten om den frivillige sociale indsats her.

Læs årsrapporten om den frivillige sociale indsats for 2010 her.