Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Nydanske børn og unge

Regeringen arbejder for at begrænse uligheden og sikre, at alle børn og unge har lige muligheder i det danske samfund. Derfor arbejder regeringen for, at nydanske småbørns personlige, sociale og sproglige udvikling styrkes, at nydanske elevers faglige færdigheder i grundskolen styrkes og at nydanske unge i lige så høj grad som andre unge gennemfører en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

For at styrke forældreinddragelsen hos nydanske forældre har Social- og Integrationsministeriet igangsat en række initiativer, der sætter fokus på nydanske forældres ressourcer med henblik på, at nydanske forældre tager aktivt del i deres børns sociale og faglige udvikling i dagtilbud og grundskolen.

Partnerskab med kommuner

For desuden at styrke inklusionen af marginaliseringstruede nydanske børn og unge - både i forhold til uddannelse, beskæftigelse og fritidslivet har Social- og Integrationsministeriet blandt andet indgået partnerskaber med seks udvalgte kommuner om at styrke samarbejdet mellem de mange forvaltninger, institutioner og andre lokale aktører, der arbejder med indsatser for marginaliseringstruede nydanske børn og unge 

Ministeriet har desuden særlig fokus på integrationen af uledsagede mindreårige asylansøgere, der har fået opholdstilladelse i Danmark.