Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Etnisk ligebehandling

Dansk ret indeholder et finmasket sæt af regler, der forbyder forskelsbehandling, racistiske udtalelser m.v. Grundloven indeholder f.eks. i § 70 et forbud mod forskelsbehandling uanset trosbekendelse eller afstamning. Der er i Danmark desuden vedtaget en bred vifte af lovgivning, der beskytter den enkelte mod usaglig forskelsbehandling. 

Regeringen ønsker at fremme et Danmark, hvor mennesker bliver bedømt på, hvad de gør og ikke, hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra. Regeringens politik er baseret på det grundlæggende princip, at alle bør sikres lige rettigheder og muligheder for at deltage i det danske samfund uanset deres race, etniske oprindelse eller religiøse overbevisning. Regeringens indsats for etnisk ligebehandling ligger i forlængelse af indsatsen for ligebehandling på andre områder som køn, seksuel orientering, handicap, alder, politisk anskuelse m.v.  

Ministeriet støtter og deltager endvidere i flere projekter, der skal fremme ligebehandling.

 

Debat og oplysning om diskrimination

Diskrimination er uacceptabelt og en barriere for aktivt medborgerskab. Hvis du kender en gruppe unge eller voksne, der er optaget af spørgsmålet om diskrimination, kan du kontakte Institut for Menneskerettigheder, som tilbyder at besøge kommuner, foreninger, uddannelsessteder og lignende for at oplyse om borgernes rettigheder og klagemuligheder.  

Kontakt:  

Chefkonsulent Mandana Zarrehparvar fra Institut for Menneskerettigheder på telefon 32 69 88 92 eller mail: mza@humanrights.dk   

Læs også mere på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside