Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Traumatiserede flygtninge

Mange af de flygtninge, der har fået asyl i Danmark har oplevet voldsomme begivenheder i deres hjemlande og under flugten, herunder krig,  fængsling og tortur. Det har store konsekvenser for den enkelte og dennes familie. Regeringen arbejder for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats for traumatiserede flygtninge og deres familier.

Metoder der skaber sammenhæng

Ministeriet har særligt fokus på, at der videreudvikles og udbredes kendskab til metoder, der skaber sammenhæng i indsatsen for de traumatiserede og deres familier, sådan at de får bedre muligheder for at deltage i arbejde, uddannelse og som medborgere i det danske samfund

Som led i Social- og Integrationsministeriets indsats blev konferencen FAMILIELIV I EKSIL afholdt den 21. november 2012 i Eigtveds Pakhus i København. Konferencen var et samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet og Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp.
Med konferencen har Social- og Integrationsministeriet og Center for Udsatte Flygtninge ønsket at sætte fokus på metoder og værktøjer i den psykosociale indsats for udsatte flygtningefamilier i Danmark.

Du kan her læse rapporten fra konferencen.

Formålet med konferencerapporten er at samle op og viderebringe hovedpointerne fra konferencen om udsatte flygtningefamilier. Fx om det traumatiserede barn og om flygtningeforældres oplevelser af danske myndigheder.