Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

EU

I EU arbejder medlemslandene på det sociale område med regler om social sikring af personer, der flytter inden for EU samt social beskyttelse og inklusion.

EU's regler om social sikring for personer, der flytter inden for EU

EF-forordning nr. 883/04 koordinerer medlemslandenes sociale sikringsydelser, så man undgår, at personer, der flytter bopæl eller beskæftigelse inden for Fællesskabet, mister sociale rettigheder. Denne forordning træder i stedet for forordning nr. 883/04.

Læs mere om EF-forordning 883/04.

Beslutningsprocedurer på det sociale område

EU træffer hovedsageligt afgørelser på det sociale område efter artikel 48 og 153 TEUF. I de senere år er samarbejde inden for den åbne koordinationsmetode også blevet mere omfattende.

Læs mere om beslutningsprocedurerne og den åbne koordinationsmetode.

EU's strategier om social beskyttelse og inklusion

Indenfor den åbne koordinationsmetode skal EU's medlemslande udarbejde strategirapporter om social beskyttelse og inklusion, der dækker områderne: fattigdom og social udstødelse, pensioner samt sundhed og langvarig pleje.

Læs mere om social beskyttelse og inklusion samt strategirapporterne.

Den Europæiske Socialfond

Den Europæiske Socialfond er en arbejdsmarkedspolitisk fond, der forebygger og bekæmper arbejdsløshed, sikrer en lige adgang til og på arbejdsmarkedet samt bidrager til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og det sociale område.

Læs mere om Socialfonden.