Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Europarådet

Europarådet er en politisk organisation, som er grundlagt i 1949 og hører hjemme i Strasbourg. Formålet med organisationen er at sikre demokrati, menneskerettigheder og retsstaten. 47 lande er medlemmer af Europarådet.

Læs mere om Europarådet på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Under Europarådet ligger Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, med den dertil hørende Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Konventionen er gjort til en del af dansk ret.

På Social-og Integrationsministeriets område bør man særligt være opmærksom på Konventionens artikel 5 om "Retten til frihed og sikkerhed" (fx. magtanvendelse) og artikel 8 om "Retten til familieliv" (fx. tvangsfjernelse af børn), samt enkelte bestemmelser i tillægsprotokollen.

Læs mere om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på EU-oplysningens hjemmeside.

Den Europæiske Socialpagt

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er på det sociale og økonomiske område suppleret af Den Europæiske Socialpagt (også kaldet Socialpagten). Danmark ratificerede Socialpagten (af 1961) i 1965 og forpligtede sig derved til at sikre, at danske statsborgere, såvel som borgere fra de andre medlemsstater, i lovgivning og i praksis nyder godt af en række grundlæggende sociale rettigheder.

Medlemsstaterne skal ifølge Den Europæiske Socialpagt periodisk rapportere omkring efterlevelse af denne. En uafhængig Ekspertkomite udarbejder konklusioner omkring efterlevelse af Den Europæiske Socialpagt, og disse konklusioner gennemgås af en regeringskomité, hvor observatører fra europæiske arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer deltager.

Den Parlamentariske Forsamling kan meddele sine synspunkter vedrørende konklusionerne. Europarådets Ministerkomité kan ud fra dette om nødvendigt fremkomme med anbefalinger eller henstillinger til deltagerstater, som ifølge Komitéen ikke efterlever deres forpligtelser i forhold til Den Europæiske Socialpagt.

Læs mere om Europarådet, Den Europæiske Socialpagt og Danmarks seneste rapporteringer i forhold til efterlevelse af Den Europæiske Socialpagt. Klik på de forskellige links i boksen til højre.