Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

EF-Forordning 883/04

EF-forordning 883/04 sikrer koordinering af medlemslandenes sociale sikringsydelser, så man undgår, at personer, der flytter bopæl eller beskæftigelse inden for EU, mister sociale rettigheder. 

Koordinationen er fastlagt i Traktatens artikel 48.

Forordningens principper

Der er kun tale om koordinering og om indførelse af principper om:

 • ligebehandling
 • sammenlægning af bopæls - og beskæftigelsesperioder 
 • eksport af visse sociale ydelser og rettigheder i forhold til optjening

Hvilke ydelser?

Forordningen koordinerer følgende sociale sikringsydelser: 

 • ydelser i anledning af sygdom og moderskab (sygehjælp og syge- og barseldagpenge) 
 • ydelser ved invaliditet, herunder ydelser, der tager sigte på at bevare eller forbedre erhvervsevnen(pension og revalidering) 
 • ydelser ved alderdom (pension)
 • ydelser til efterladte (pension)
 • ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme 
 • ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp) 
 • ydelser ved arbejdsløshed 
 • familieydelser

På grund af de store forskelle i medlemslandenes sociale sikringslovgivning har det været nødvendigt at opstille særregler for anvendelsen af de enkelte landes lovgivning. Disse særregler findes i bilag til forordningen.

Forordningens formål

Formålet er, at personer, der allerede har optjent ret til fx en social pension, ikke mister denne ret, når de flytter til et andet medlemsland. Pensionsdelen kan udbetales fra optjeningslandet, når pensionsalderen indtræder.