Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Internationale aftaler

Danmark har indgået en række internationale aftaler om social sikring, der skal sikre, at personer, der flytter fra det ene land til det andet, ikke mister sociale rettigheder. De vigtigste regler og aftaler er de Nordiske konventioner, EF-forordning nr. 883/04 samt en række bilaterale overenskomster. I forbindelse med ressortomlægningen i 2009 overtog Beskæftigelsesministeriet administrationen af disse aftaler og forordninger fra Socialministeriet.

Aftaler i Norden

De nordiske konventioner sikrer ligebehandling af nordiske statsborgere i forhold til de nordiske landes nationale lovgivning om social sikring, social bistand og sociale tjenester. Der findes to nordiske konventioner:

Den Nordisk konvention om social sikring omhandler sikringsydelser såsom sygesikring, sygedagpenge, pension, arbejdsløsheds dækning etc.

Den Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester vedrører retten til kontanthjælp og pleje.

Socialsikringsportalen er en ny nordisk hjemmeside, der er skabt for at give dig et overblik over, hvilke socialforsikringsregler der gælder for dig, når du flytter, arbejder eller studerer i et andet nordisk land.

EU-retsakter

EF-forordning nr. 883/04 koordinerer medlemslandenes sociale sikringsydelser, så man undgår, at personer, der flytter bopæl eller beskæftigelse inden for EU, mister sociale rettigheder.

Læs mere om EF–forordning nr. 883/04

Om social sikring

Danmark har også indgået bilaterale konventioner om social sikring med en række lande uden for EU. Konventionerne skal sikre, at man ikke mister retten til social sikring, når man flytter til et andet land.

Den nyeste overenskomst om social sikring er ingået med Filippinerne i efteråret 2012. Overenskomsten er ikke trådt i kræft endnu, men forventes tiltrådt af begge lande i løbet af 2013. 

Læs mere om overenskomsten med Filippinerne