Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af ung handicappet kvinde

Handicap

Regeringen ønsker et mangfoldigt og inkluderende samfund, hvor alle har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og tage ansvar for deres eget liv – uanset handicap.

Regeringen har lagt rammerne for arbejdet med at fremme mangfoldighed og inklusion i den tværgående handicappolitiske handlingsplan ”Et samfund for alle” som blev offentliggjort 4. oktober 2013.
Handlingsplanen præsenterer regeringens visioner for handicapområdet og lægger samtidig sporene for arbejdet på det handicappolitiske område de næste mange år.

Planen indeholder en række konkrete initiativer, som på forskellig vis skal understøtte de overordnede visioner og målsætninger for handicapområdet. En del af de nye initiativer i handlingsplanen vil blive finansieret med midler fra satspuljenaftalen for 2014. Handlingsplanen støtter også op omkring principper og målsætninger i FN’s handicapkonvention. I forlængelse af handlingsplanen vil regeringen stille forslag for Folketinget om tiltrædelse af handicapkonventionens tillægsprotokol. Tillægsprotokollen giver mulighed for at klage til FN’s handicapkomite over eventuelle krænkelser af konventionen, når sagen er endeligt afgjort nationalt.

Du kan læse den handicappolitiske handlingsplan her, både i sin helhed og i en pixiudgave, hvor planens hovepointer og initiativer præsenteres kort:
Handicappolitisk handlingsplan 2013. Et samfund for alle
Handicappolitisk handlingsplan 2013 – kort fortalt

Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen er handicapkoordinerende minister, og har i den funktion har været formand for arbejdet med den handicappolitiske handlingsplan. Men arbejdet med at udvikle handicapområdet er et fælles ansvar for alle ministerområder. Det afspejles blandt andet i sektoransvarlighedsprincippet, som betyder, at handicappolitiske hensyn skal tænkes ind i politikudviklingen og opgaveløsninger på alle ministerområder.

Ministeriet har det overordnede ansvar for de sociale tilbud til børn, unge og voksne med handicap, mens det daglige ansvar for at tilbyde hjælp og støtte ligger hos kommunerne. Du kan læse mere om de handicappolitiske indsatser på det sociale område her på hjemmesiden. På  Socialstyrelsens hjemmeside kan du finde information om centrale og aktuelle socialpolitiske initiativer på handicapområdet.