Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Merudgifter til børn

En familie, der i hjemmet har et barn eller en ung under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom, kan efter servicelovens § 41 få dækket de merudgifter, der er en følge af barnets handicap eller sygdom, i form af en merudgiftsydelse.

Barnet skal forsørges i hjemmet

Barnet skal forsørges i hjemmet. Det vil sige, at barnet skal bo hos sine forældre eller andre pårørende. Et barn, der er indlagt på sygehus, er på aflastning, eller midlertidigt - som led i almindelig skolegang - går på kost- eller efterskole, bliver også betragtet som værende forsørget i hjemmet.

Hvis barnet ved medvirken af de sociale myndigheder har ophold uden for hjemmet, bliver barnet ikke betragtet som værende forsørget i hjemmet.

Familien skal have merudgifter over et vist beløb

Familien skal have merudgifter, der overstiger en vis minimumsgrænse inden for et år, før familien kan få udbetalt en merudgiftsydelse. Det kan både være løbende udgifter og enkelte udgifter.

Udbetaling af en merudgiftsydelse

Familien udarbejder sammen med kommunen et overslag over de udgifter, de efter al sandsynlighed vil få i det kommende år. Familien får udbetalt en fast månedlig merudgiftsydelse, som er fastsat ud fra et standardbeløb.

Hvis der pludselig opstår nogle uventede store udgifter, kan ydelsen reguleres for en kortere periode for at kunne dække større enkeltudgifter på det tidspunkt, hvor merudgiften opstår.

Eksempler på merudgifter

Familien kan f.eks. have merudgifter til:

  • særlig kost
  • medicin
  • beklædning og fodtøj
  • ekstra vask
  • beskæftigelse i fritiden
  • handicaprettede kurser til forældrene og andre pårørende.

Der kan også være udgifter til befordring af barnet til dagtilbud, uddannelse, behandling og fritidsaktiviteter. Udgifterne til befordring kan dog kun dækkes, hvis de ikke kan dækkes efter andre bestemmelser eller andre ordninger.

Hvis barnet er indlagt på hospital pga. sit handicap eller sin lidelse, kan forældrene få hjælp til dækning af merudgifter til overnatning og til f.eks. kost og befordringsudgifter, hvis forældrenes tilstedeværelse er nødvendig.

Dækning af merudgifter under ophold i udlandet

Forældre kan tage merudgiftsydelsen med under midlertidige ophold i udlandet på op til en måned unden at søge kommunen på forhånd. Hvis udlandsopholdet overstiger en måned, skal forældrene søge kommunen på forhånd. Det forudsætter i begge tilfælde, at forældrene har modtaget hjælpen allerede inden udrejsen.

I ganske særlige tilfælde kan der gives hjælp til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med kortvarige ferieophold som f.eks. en hjælpers rejse- og opholdsudgifter.

Aflastning

Forældre til børn med handicap kan få forskellige former for aflastning. Aflastning kan gives i form af dagtilbud eller personlig hjælp og pleje i hjemmet. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan forældrene få hjælp til dækning af merudgifter til at ansætte en hjælper i hjemmet.

Der er også mulighed for at få aflastning lejlighedsvis i de særlige dagtilbud evt. som overnatning i weekenden.

En aflastning kan endvidere ske i en plejefamilie eller på en døgninstitution.

Hjælp til hjælpemidler, boligindretning og bil

Forældre til børn med handicap kan få hjælp til udgifter til hjælpemidler og til udgifter i forbindelse med et boligskift og boligindretning. Der er også mulighed for at få støtte til anskaffelse af en bil.

Love og praksis