Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af to personer og en blå himmel

Sociale områder

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold varetager regeringens politikker på de sociale områder:

 

Dagtilbud

Alle børn har ret til en god start på livet med en tryg hverdag, hvor de bliver set og anerkendt.  For langt de fleste børn er dagtilbuddene rammen om en stor del af børnelivet. Det er derfor er en central opgave for dagtilbuddene, at understøtte børns læring i bred forstand, herunder at arbejde målrettet med at udvikle deres sociale kompetencer. Gode sociale kompetencer har stor betydning for børnenes livsduelighed og dermed for, at de kan få en god start på skolen og klare sig godt senere i livet. Derfor er det af afgørende betydning, at vores dagtilbud er af høj kvalitet. Gode dagtilbud er ligeledes en vigtig forudsætning for at bryde den negative sociale arv.

Børn og unge

Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i at styrke de personlige ressourcer hos udsatte børn og unge og deres familier og at bryde den negative sociale arv. Børne- og ungepolitikken skal medvirke til at skabe lige muligheder og yde hjælp og støtte til de børn og unge som har behov for særlig støtte.

Familier og civilsamfundet

Regeringens familiepolitik både respekterer familiernes frihed og ansvar og støtter de familier, der har svært ved at klare sig selv. En synlig og kvalificeret frivillig sektor har en høj prioriteret og skal fortsat løse de mange vigtige opgaver i velfærdssamfundet. Civilsamfundets mange aktører skal fortsat  tænkes aktivt ind i en familiepolitikken og politikken for den frivillige sektor. 

Mennesker med handicap

Mennesker med handicap skal have mulighed for så vidt muligt at leve en tilværelse på egne betingelser. De skal for eksempel have adgang til uddannelse og være en del af arbejdsmarkedet og foreningslivet. Regeringen arbejder bl.a. for, at handicapegnethed og tilgængelighed tænkes ind i alle overvejelser og opgaveløsninger i den offentlige sektor.  

 

Socialt udsatte

Regeringen arbejder for at forbedre tilværelsen for de socialt udsatte grupper  – bl.a. hjemløse, stof- og alkoholmisbrugende, prostituerede, voldsramte, incestudsatte og de hårdest belastede sindslidende.
Det sker f. eks. gennem hjemløsestrategien, behandlingsgarantier og ”Det Fælles Ansvar II” - regeringens handleprogram fokuseret på at give de udsatte grupper en nærmere kontakt til arbejdsmarkedet samt skabe rammerne for et ordentligt liv.


Ældre

Regeringens ældrepolitik tager udgangspunkt i kontinuitet, brug af egne ressourcer, selvbestemmelse, indflydelse på egne forhold og valgmuligheder. Ældrepolitikken skal medvirke til dels at skabe lige muligheder og dels til at tage vare på dem, der har brug for hjælp. Kvalitetsreformen skal sikre en fortsat fornyelse og udvikling af kvaliteten i ældresektoren.

Socialøkonomiske virksomheder

Regeringen vil støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, hvis overordnede formål er almennyttige frem for at opnå profit til sine ejere eller partnere, og som hovedsageligt anvender sine overskud til sociale formål.