Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af glad hjemløs mand

Udsatte voksne

De mest udsatte grupper fortjener særlig opmærksomhed. Regeringen ønsker at gøre op med både marginalisering, udstødelse og uværdige livsbetingelser. Regeringen vil derfor tage konkrete initiativer til blandt andet at nedbringe den store dødelighed blandt misbrugere på gaden i blandt andet København samt sikre en bedre indsats over for kvinder i prostitution og mennesker, der lever som hjemløse. Det enkelte menneske skal være omgivet af både respekt, krav og omsorg.

Socialt udsatte borgere skal være omgivet af den nødvendige retssikkerhed, hvorfor samarbejdet mellem den enkelte borger og den kommunale og sociale indsats skal forenkles og forbedres. Regeringen er endvidere optaget af at sikre øget brugerindflydelse for socialt udsatte grupper og vil derfor tage initiativ til at oprette flere udsatteråd i kommunerne.

Regeringens mål

Danmark skal være et samfund, hvor alle har lige muligheder, ikke kun formelt, men også reelt.

Gennem de seneste ti år er uligheden vokset i Danmark. Flere børn vokser op i fattigdom. Den udvikling vil regeringen arbejde for at vende.

Regeringen lægger vægt på at begrænse udligheden og ønsker at sikre bedre levevilkår for de mest udsatte.

Ny rapport: Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte.

På baggrund af Rådet for Socialt Udsattes anbefalinger om, at formulere fælles værdier i den sociale og sundhedsmæssige indsats med socialt udsatte, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet fået udarbejdet en rapport, der formulerer en række værdier, som kan udgøre et fælles sprog eller en overordnet etik for det sociale og sundhedsmæssige arbejde med socialt udsatte. 

Læs mere her og se fem små film der stiller skarpt på rapportens pointer.