Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Sociale ydelser

Regeringen ønsker et samfund, hvor alle er sikret et rimeligt forsørgelsesgrundlag, uanset hvilken situation i livet de står i. De sociale ydelser skal være indrettet sådan, at de modvirker fattigdom og er med til at sikre, at alle danskere har lige muligheder for at tage del i samfundet.

Alle skal have mulighed for at bidrage aktivt til samfundet. Alt for mange er i dag på passiv forsørgelse, og det ønsker regeringen at gøre op med. Regeringen har særligt fokus på unge, som frem for passiv forsørgelse i stedet skal i uddannelse eller beskæftigelse.

Det er vigtigt, at modtagere af sociale ydelser ikke snyder sig til mere end de har ret til. Regeringen har ikke tolerance over for socialt bedrageri og vil derfor sætte hårdt ind over for snyd med sociale ydelser. Det danske velfærdssamfund hviler på et solidarisk princip om pligt til at yde og ret til at få hjælp, når man har brug for det.

Regeringen vil desuden skærpe fokus på fattigdom i Danmark. Daværende  social- og integrationsminister Karen Hækkerup nedsatte derfor i maj 2012 et ekspertudvalg om fattigdom, som afsluttede sit arbejde i juni 2013. Udvalget anbefaler en konkret fattigdomsgrænse, der afgrænser gruppen af økonomisk fattige i Danmark. Efter udvalgets opfattelse kan fattigdomsgrænsen dog ikke stå alene, men skal suppleres af afsavnsundersøgelser og sociale indikatorer. Udvalget anbefaler desuden, at der udarbejdes en årlig redegørelse om udviklingen i gruppen af økonomisk fattige. Regeringen vil på baggrund af udvalgets anbefalinger igangsætte udarbejdelsen af en årlig redegørelse fra 2014, som skal følge udviklingen i gruppen af økonomisk fattige med udgangspunkt i udvalgets forslag.

Førtidspensionisters livskvalitet

Førtidspensionister føler sig ofte marginaliserede og ensomme i forhold til det omkringliggende samfund. Social-, Børne- og Integrationsministeriet har uddelt en pulje til at fremme lokal integration af førtidspensionister for at hjælpe førtidspensionister til at leve et aktivt liv og deltage i samfundet på lige fod med alle andre.

Pulje til lokal integration af førtidspensionister

Analyse fra SFI: Lokal integration af førtidspensionister

Folkepensionister på arbejdsmarkedet

Et arbejde er lig med livskvalitet for mange mennesker. Derfor savner ældre ofte både kollegerne og opgaverne, når de går på folkepension. Social-, Børne- og Integrationsministeriet gør en indsats for at undersøge og fremme mulighederne for, at folkepensionister, der har lyst til det, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Indsats for at fremme ældres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Rapport fra Deloitte om ældre, der arbejder