Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Indsats for at fremme, at ældre kan vende tilbage til arbejdsmarkedet - ”Unretirement”

Det er vigtigt, at folkepensionister og efterlønsmodtagere, der har lyst til at arbejde igen, også får muligheden for det. Derfor har Social-, Børne- og Integrationsministeriet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet sat sig for at undersøge og fremme pensionister og efterlønsmodtageres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Indsatsen er en del af EU-året for aktiv aldring i 2012.

En ny vinkel på ældre og arbejde

I debatten om ældre på arbejdsmarkedet er der ofte fokus på fastholdelse på den tidligere arbejdsplads. I USA har man erfaringer med, at mange ældre trækker sig tilbage for efter et stykke tid at vende tilbage til arbejdsmarkedet - også kaldet ”unretirement”. En pause på arbejdsmarkedet kan give helt ny motivation, og samtidig opstår muligheden for at prøve et nyt job, måske i en helt ny branche.

Hvad er unretirement?  

Ny viden på området

Hvor mange ældre vender tilbage til arbejdsmarkedet, hvorfor gør de det, og hvordan finder de et job? Hvor stort er potentialet blandt de ældre – hvor mange kunne tænke sig at arbejde igen, og hvad holder dem tilbage? Disse spørgsmål afdækker SFI i deres undersøgelse om pensionisters og efterlønsmodtageres arbejdskraftspotentiale. Undersøgelsen viser blandt andet, at mange pensionister og efterlønsmodtagere, som ikke arbejder, faktisk ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Undersøgelser om unretirement

De gode erfaringer

En undersøgelse fra Deloitte samler erfaringer med folkepensionister og efterlønsmodtagere, der arbejder. Undersøgelsen viser, at folkepensionister og efterlønsmodtagere i høj grad kan bidrage positivt til en arbejdsplads, og at mange faktisk ønsker at arbejde. Men der ser ud til at være et gab mellem udbud og efterspørgsel af ældre arbejdskraft.

Rapport: Erfaringer med folkepensionister og efterlønsmodtagere, der arbejder

Eksempler fra den virkelige verden

Som led i Deloittes undersøgelse er der beskrevet en række gode eksempler på ældre, der er vendt tilbage til arbejdsmarkedet og på virksomheder, der har ansat ældre. Der er også udarbejdet en række korte film om emnet.

Gode eksempler: Ældre, der er vendt tilbage til arbejdsmarkedet

Gode eksempler: Virksomheder, der har ansat ældre

Film om unretirement

Gode råd til ældre, arbejdsgivere og kommuner

Vi har samlet en række gode råd til pensionister og efterlønsmodtagere, som ønsker at finde et arbejde, til arbejdspladser, som ønsker at rekruttere ældre medarbejdere og til kommuner, som ønsker at gøre en aktiv indsats for pensionister og efterlønsmodtagere.

Gode råd

Hvad skal det bruges til?

Den viden, vi har opnået i undersøgelserne, vil blive brugt til at udvikle fremtidige initiativer, der kan få flere pensionister og efterlønsmodtagere til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig vil vi gerne udbrede viden om emnet ”unretirement”, og inspirere og samarbejde med både virksomheder, kommuner, organisationer og borgere.