Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Førtidspension (ny ordning)

Førtidspensionister har mulighed for at arbejde i et vist omfang samtidig med at de modtager pensionen.

Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har  supplerende indtægter af en vis størrelse.
Førtidspensionister, der modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, skal være opmærksomme på, at der kan være regler for, hvor meget de må arbejde, før de mister udbetalingerne fra den private ordning. Det er derfor en god ide at tage kontakt til sit pensionsselskab og undersøge de nærmere regler, der kan være forskellige fra selskab til selskab.

Frakendelse og hvilende førtidspension

Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.
Pensionisten kan bede kommunen om at gøre pensionen hvilende, mens arbejdsmarkedet afprøves. Det kan fx være i et fleksjob. At pensionen bliver gjort hvilende betyder, at udbetalingen af pensionen stopper i de perioder, hvor der arbejdes. Pensionen kan udbetales igen, hvis det viser sig, at pensionisten alligevel ikke kan arbejde. For at få pensionen udbetalt igen, skal pensionisten henvende sig til kommunen.
Kommunen kan af egen drift, i stedet for at frakende en pension, gøre førtidspensionen hvilende, hvis kommunen anser det for tvivlsomt om den pågældende, efter sin helbredstilstand at dømme, vil være i stand til varigt at forsørge sig selv ved arbejde.

Nedsættelse af førtidspension

Førtidspensionen bliver beregnet i forhold til pensionistens dennes eventuelle ægtefælle/samlever  supplerende indkomst ved siden af pensionen.

Hvornår skal man give kommunen besked om ændrede forhold?
Førtidspensionen bliver beregnet på baggrund af pensionistens aktuelle indkomst. Ændrer indkomsten sig væsentligt – fx fordi pensionisten begynder at arbejde – har pensionisten pligt til at give Udbetaling Danmark besked, for at pensionen kan blive fastsat på baggrund af de nye forhold. Undlader pensionisten at underrette Udbetaling Danmark, kan Udbetaling Danmark kræve for meget udbetalt pension tilbagebetalt.
Det har også betydning for pensionens størrelse om pensionisten er enlig eller gift/samlevende. Hvis der sker ændringer i disse forhold, skal pensionisten også give Udbetaling Danmark besked.

Job med løntilskud

Job med løntilskud for førtidspensionister er en mulighed, hvis pensionisten ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Flere oplysninger om job med løntilskud til førtidspensionister fås hos kommunen.

Mere information

Kommunerne og Udbetaling Danmark har ansvaret for at oplyse om reglerne for pension og arbejde.

Betingelser for førtidspension (ny ordning)

Ansøgning og tilkendelse af førtidspension (ny ordning)

Beregning og udbetaling af førtidspension (ny ordning)

Frakendelse og hvilende pension

Efterlevelsespension

Den supplerende arbejdsmarkedspension

ATP Livslang Pension