Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Et nyt socialtilsyn

Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne

Den daværende social- og integrationsminister har lanceret regeringens udspil til en reform af reglerne om godkendelse af og tilsyn med døgntilbud til udsatte borgere og borgere med handicap.

Målet er at sikre en højere kvalitet i de døgntilbud, som udsatte og han-dicappede borger, bor i. Det drejer sig for eksempel om plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge og botilbud og krisecentre for voksne.

Udspillet til en ny reform indebærer blandt andet, at opgaven flyttes til 5 store tilsynsenheder, at flere tilbudstyper skal godkendes – herunder også de kommunale og regionale tilbud - og at der stilles flere indholdsmæssige krav til tilbuddene.

Du kan læse regeringens udspil her.

Med henblik på at sikre, at reformen bygger på erfaringer fra praksis, har ministeren og ministeriet afholdt en række dialogmøder med kommuner og organisationer og fagfolk på området. På dialogmøderne har deltagerne blandt andet diskuteret, hvordan vi sikrer kvalitet på det sociale område, hvordan vi sikrer bæredygtige tilbud med en solid økonomi, og hvordan vi sikrer, og hvordan vi kan sikre bedre gennemsigtighed, når kommunerne skal vælge et tilbud til en borger.

Du kan læse hele aftalen her.

Endelig har et konsulentfirma udarbejdet en kortlægning af certificeringslignende ordninger på det sociale område og beslægtede områder i Danmark og en række sammenlignelige lande. På baggrund af kortlægningen gives desuden en række anbefalinger.

Rapporten – som også indeholder opsamling fra dialogmøderne – kan læses her.