Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt
Billede af ældre kvinde og to smilende børn

Effekt af sociale indsatser

Velfærdsydelser skal være effektive. De skal have en positiv virkning for borgerne, og de skal tilrettelægges på den mest effektive måde.

Børn og familier med forskellige sociale vanskeligheder kan fx få hjælp. Men hvilke former for hjælp er effektive? Skal barnet anbringes i familiepleje, eller er det bedre at barnet og familien får psykologhjælp? Når et barns vanskeligheder aftager, skyldes det så hjælpen, eller er der andre forhold – fx nye venner, som har skabt forbedringen?

Velfærdsydelser ud fra den aktuelt bedste viden

Effektmåling kan kaste lys over, hvilke velfærdsydelser, der kan skabe de virkninger, borgerne har brug for. En systematisk opbygning af viden om effekterne af indsatsen og en lige så systematisk udnyttelse af eksisterende forskningsresultater skal bidrage til, at velfærdsydelserne tilrettelægges ud fra den aktuelt bedste viden.

En særlig udfordring består i at danne sig et overblik over den hurtigt voksende internationale forskning og praksisviden. Den aktuelt bedste viden skal udvælges og gøres tilgængelig i politiske beslutningsoplæg og for social praksis.

I Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder vi målrettet på at skabe viden om effekterne af indsatsen og benytte eksisterende viden i det fremadrettede arbejde.

  • Det Nationale Center for Velfærdsforskning (SFI) har effektmåling som et af sine centrale indsatsområder.
  • Ministeriet støtter SFI Campbell som udarbejder systematiske forskningsoversigter over eksisterende effektforskning.
  • Socialstyrelsen har oprettet en Vidensportal, der skal formidle aktuelt bedste viden til kommuner og leverandører på det sociale område om indsatser for udsatte børn og unge.