Accept af cookies fra sm.dk
Vi bruger cookies for at udarbejde statistik over brugen af vores hjemmeside. Du kan altid slette cookies fra sm.dk igen.
Accepter cookies
Læs mere om cookies på sm.dk
A+ | A- | Print | Send | Læs højt

Udbetaling Danmark

- administrerer familieydelser, barselsdagpenge, pension og boligstøtte 

Udbetaling Danmark har i perioden fra den 1.oktober 2012 til den 1. marts 2013 overtaget administrationen af en række ydelser fra kommunerne: Det drejer sig om familieydelser, barselsdagpenge, folkepension, førtidspension og boligstøtte.

Opgaverne er flyttet trinvist fra kommunerne på følgende datoer:

  • 1. oktober 2012: Familieydelser
  • 1. december 2012: Barselsdagpenge
  • 1. marts 2013: Folkepension, førtidspension og boligstøtte

Familieydelser er udbetaling af børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, opkrævning af børne- og ægtefællebidrag og udbetaling af børne- og ungeydelse.

Kommunernes myndighedsopgaver

Kompetencen til at træffe afgørelse om tilkendelse og frakendelse af førtidspension, til at tilkende helbredstillæg og andre ydelser, der forudsætter et skøn fra sagsbehandleren vil fortsat være i kommunerne. Kommunerne skal også fortsat vejlede borgere om, hvilke ydelser man som borger kan søge om at få efter den sociale lovgivning og anden lovgivning. Det gælder både ydelser, der udbetales af kommunen og af Udbetaling Danmark.

Borgernes kontakt til Udbetaling Danmark

Borgerne kan søge om ydelser, der overflyttes til Udbetaling Danmark via Borger.dk. Ved behov for hjælp til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, kan Udbetaling Danmark kontaktes telefonisk. Kommunens borgerservice vil kunne hjælpe fremmødte borgere med at sende ansøgninger til Udbetaling Danmark digitalt. Hvis kommunen vurderer, at en borger har behov for det, kan kommunen hjælpe borgeren med at komme i kontakt med Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark

Læs mere på Borger.dk om hvordan du kontakter Udbetaling Danmark eller ring på   

Folkepension:  70 12 80 61 
Førtidspension:  70 12 80 61 
Familieydelser:  70 12 80 62 
Boligstøtte:  70 12 80 63 
Barselsdagpenge:  70 12 80 64 
Opkrævning:  70 12 80 65 
Helhedsor.kontrol  70 12 80 66 
                             

Vil du vide mere

Årsrapport, undersøgelser mv. om Udbetaling Danmark