Nej, Pia Kjærsgaard – det, du skriver, er helt forkert

04-07-2024

Indlæg i Jyllands-Posten af ældreminister Mette Kierkgaard.

I et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten den 21. juni skriver Pia Kjærsgaard, at ældre ikke blot skal overleve – de skal leve. Jeg er fuldstændig enig. Den sidste del af vores liv skal være lige så fuld af indhold og værdighed, som livet hele tiden har været. Netop derfor har regeringen med et bredt flertal af partier indgået en aftale om en ny ældrereform, der giver ældreområdet et gevaldigt løft.

Med aftalen om en ny ældrereform afsætter vi en ekstra milliard kroner årligt til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. Samtidig afsætter vi 376,1 mio. kr. allerede i år for at udbrede faste teams i ældreplejen. Vi sætter mennesket før systemet. Ældre mennesker er forskellige, og den forskellighed skal ældreplejen naturligvis afspejle. Når Pia Kjærsgaard i samme debatindlæg påstår, at ældrereformen »ingen svar giver på virkelighedens nedskæringer«, så kunne det ikke være mere forkert.

Reformen indeholder mere end 20 nye initiativer, der skal sikre ældres livsglæde og selvbestemmelse. Blandt andet indfører vi helhedspleje og borgernær visitation i ældreplejen. Vi styrker friplejehjemmene og etablerer samtidig en helt ny type plejehjem, lokalplejehjem, der får samme frihedsgrader som private friplejehjem. Vi indfører også en ny type tilsyn på plejehjem og i kommunerne, så vi kan lære af vores fejl og forbedre indsatserne.

Foran os ligger nu et stort arbejde med at få sat de politiske beslutninger på skinner. Det gør vi i tæt samarbejde med dem, det hele handler om. I sidste uge afholdt vores nye partnerskab, Sammen om ældreplejen, sit første møde her i Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Partnerskabet består af partierne bag ældrereformen og interessenter på ældreområdet, blandt andre Ældre Sagen, FOA og KL. Sammen skal vi sikre, at reformen netop tager udgangspunkt i virkeligheden og løser virkelige udfordringer. Feedbacken har været særdeles positiv.

I de kommende fem år skal partnerskabet understøtte implementeringen af ældrereformen til gavn for vores ældre. Det er jeg enormt glad for, fordi det er nu engang sådan, at det er klogt at inddrage dem, der bliver berørt. Vi står uden tvivl over for nogle store udfordringer på ældreområdet. I 2070 vil antallet af personer over 65 år i Danmark være steget til ca. halvanden million. Det er en stigning på 40 pct. i forhold til i 2010, hvor der i Danmark var ca. en million personer over 65 år. Samtidig vil vi komme til at mangle omkring 15.000 medarbejdere i ældreplejen i 2035, hvis ikke vi handler. Det gør vi nu med en politisk aftale om en ambitiøs frisættelse af ældreplejen.

Det helt afgørende er, at vi tager ansvar for fremtidens ældrepleje og finder de gode løsninger i samarbejde med dem, som kender området bedst, og dem, det hele handler om, nemlig de ældre selv, medarbejderne og de pårørende. Det har et stort flertal af Folketingets partier valgt at gøre.

Ældrereformen er fuld af virkelige svar på virkelige problemer – ikke blot symbolpolitik og enkeltsagsmarkeringer. Det ville Pia Kjærsgaard også vide, hvis hendes eget parti havde været med i aftalen og dermed været med til at tage ansvar for frisættelse af ældreplejen til gavn for de ældres selvbestemmelse og værdighed.