Pernille Rosenkrantz-Theil: Jeg har den dybeste sympati med de familier, der siden 16. januar har befundet sig i et følelsesmæssigt vadested

15-06-2024

Replik i Berlingske af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Hvor længe skal vi vente endnu? Sådan spørger 32 par i dagens Berlingske. Parrene står alle på venteliste til at adoptere et barn gennem international adoption, men 16. januar i år valgte Danmarks eneste formidler af international adoption, DIA, at iværksætte en kontrolleret afvikling af sin adoptionsformidling.

DIA er en privat organisation. Adoptionsformidlingen i Danmark har altid været privat, og derfor er vores mulighed for at reagere ved sådan et sammenbrud anderledes, end hvis det var et offentligt tilbud.

Lad mig starte med at slå fast: Jeg har den dybeste sympati med de familier, der siden 16. januar har befundet sig i et følelsesmæssigt vadested. Det må være enormt hårdt at have arbejdet i flere år for at få lov til at adoptere et barn, og så på målstregen blive bragt i tvivl om, hvorvidt man nogensinde får den mulighed. Det er en meget svær situation for alle parter, og derfor er der heller ikke noget i denne proces, der er håndteret med let hånd.

Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne give parrene et svar på deres ”hvornår”. Men det kan jeg ikke. For det er vigtigt, at vi har vished for, at vi finder en løsning, der beskytter både børnene, de biologiske forældre og adoptivforældrene. Baggrunden for, hvor vi står i dag, er dog særdeles alvorlig.

Den proces, der blev indledt i januar i år - men ikke afsluttet - tog afsæt i Ankestyrelsens vurdering af, at DIA i sit samarbejde med Madagaskar og Sydafrika ”gentagne gange mod bedre vidende” havde tilsidesat regler for formidlingsarbejdet. Derfor var der ifølge Ankestyrelsen tvivl om, hvorvidt DIA kan løfte opgaven, og om den beskrevne adfærd kun gjaldt Sydafrika og Madagaskar.

Senest har Norge i denne måned truffet afgørelse om at trække tilladelsen til at formidle adoptioner fra Sydafrika tilbage. De norske myndigheder vurderer, at det ikke er godtgjort, at internationale adoptioner fra Sydafrika kan gennemføres på en fuldt ud lovlig, etisk og forsvarlig måde i overensstemmelse med Haagerkonventionen, FN’s Børnekonvention og norsk lovgivning.

Plan A, som mit ministerium og Ankestyrelsen har arbejdet på højtryk på de seneste måneder, er at afdække mulighederne for at understøtte DIA, så organisationen kan færdigbehandle de verserende sager på dens venteliste på betryggende vis, indtil der er truffet beslutning om den fremtidige tilrettelæggelse af international adoption til Danmark.

I den forbindelse er Ankestyrelsen i tæt dialog med DIA. Men at finde den rigtige model, der beskytter alle involverede, er en kompleks udfordring. Derfor må vi desværre bede om jeres tålmodighed lidt endnu.