Mere fuldtid skal ruste os til fremtidens ældrepleje

21-06-2024

Debatindlæg i Avisen Danmark af ældreminister Mette Kierkgaard.

Hvem skal passe din bedstemor på plejehjemmet? Eller dig selv, når du bliver gammel og måske får brug for hjælp?

Det skal dygtige SOSU-medarbejdere med empati, engagement og en stærk faglighed. Desværre er der mangel på dem, og med udsigten til flere ældre og færre unge i fremtiden ser den mangel ikke ud til at forsvinde af sig selv. Oven i det arbejder en stor del af landets plejepersonale på deltid, hvilket gør behovet for medarbejdere endnu større. Bare 15 procent af social- og sundhedsmedarbejderne er ansat på fuld tid.

Årsagerne til deltidskulturen i plejesektoren er mange og komplekse. Det viser en ny VIVE-rapport, der har undersøgt området. Men rapporten viser også, at der er potentiale til at ændre på kulturen, hvis vi sætter ind de rigtige steder.

Regeringen har allerede taget en række initiativer til at gøre det mere attraktivt at tage en SOSU-uddannelse og arbejde i plejesektoren: Med trepartsaftalen fra december 2023 gav vi et markant og varigt lønløft til ansatte i ældre- og sundhedsplejen. Vi har også gjort det muligt for SOSU-elever på 25 år eller derover at få løn under uddannelsen.

Og endelig har vi givet et permanent økonomisk løft til SOSU-uddannelserne og gjort det muligt for ufaglærte at tage en fuld SOSU-uddannelse, mens man er i arbejde. Alt sammen initiativer, der skal gøre det mere attraktivt at søge ind i SOSU-fagene og skabe sig en fremtid i plejesektoren.

Men én ting er at få flere ind i fagene. Der er også brug for, at de mennesker, der allerede arbejder i plejen, i højere grad arbejder fuldtid, for det gør kun et mindretal af ældreplejens SOSU-personale i dag. Hvis det skal ændre sig, kræver det, at vi udfordrer vanetænkningen og de velkendte måder at gøre tingene på.

Med ældrereformen gør vi netop det. Vi viser tillid til medarbejderne og styrker deres mulighed for at bruge deres faglighed i arbejdet. Vi afskaffer en masse tidskrævende dokumentationskrav og understøtter udbredelsen af faste teams i ældreplejen. Alt sammen tiltag, der kan styrke arbejdsglæden og det gode arbejdsmiljø.

Jeg er overbevist om, at ældrereformen vil føre til bedre arbejdspladser og dermed styrke medarbejdernes motivation til at gå på fuldtid. Og det er der brug for, hvis vi vil ruste vores fælles velfærd til fremtiden.