Faste teams giver ældreplejen vinger

14-05-2024

Indlæg i Nordjyske af ældreminister Mette Kierkgaard og rådmand for senior og omsorg i Aalborg Kommune Kristoffer Storm.

Forestil dig, at Gerda har besøg af hjemmeplejen.

Det er social- og sundhedshjælper Sofia, der er på besøg.

Hun kender Gerda rigtig godt og lægger mærke til, at der er et eller andet, som er lidt anderledes. Ikke meget – bare en ganske lille ændring i Gerdas funktionsniveau. Sofia er i tvivl – måske er det i virkeligheden slet ikke noget?

Tvivl kan være svær at handle på, og derfor er det nærliggende at se tiden an.

Men Sofia ser ikke tiden an. Hun vender sin observation med sine kolleger i Team Humlebakken og sammen får de et billede af, at der bør kigges på Gerdas temperatur og blodtryk, om hun får nok at spise og drikke, og om hun har behov for noget vedligeholdende træning.

Team Humlebakken er et nyt tværfagligt team, som hjælper ældre borgere.

På kun to år er det lykkes at skabe en arbejdsplads i Aalborg, som alle medarbejdere vil anbefale til andre – og med en meget høj borgertilfredshed. 89 procent af alle borgerne er samlet set meget glade for hjælpen, som Team Humlebakken leverer.

I Team Humlebakken arbejder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i medstyrende teams tæt sammen med hjælpemiddel- og selvhjælpsterapeuter og andre sundhedsfaglige specialister i kommunen.

Det har gjort arbejdsgangene kortere og samarbejdet tættere.

Aalborg er en af de 25 kommuner, som i 2022-2023 fik del i 191,6 mio. kroner, som regeringen afsatte til forsøg med faste teams. En netop offentliggjort VIVE-evaluering af kommunernes forsøg med faste teams viser, at de faste teams hos ældre giver både bedre pleje og større arbejdsglæde.

Både ledere og medarbejdere oplever som i Aalborg, at arbejdet er blevet mere meningsfuldt, og at fokus er skiftet væk fra kontrol og effektivitet til relationer og faglig kontinuitet og stabilitet.

VIVE's evaluering viser også, at borgerne generelt er meget tilfredse med den syge- og hjemmepleje, som de aktuelt modtager fra de faste teams, mens borgerne oplever en række udfordringer til brugen af vikarer og brugen af uforudsigelige besøgstider.

Med aftalen om den nye ældrereform lægges der op til, at alle kommuner indfører faste selvstyrende teams i ældreplejen, og der er afsat 376,1 mio. kroner som hjælp til kommunerne med det nye organisationsprincip.

Tidligere kunne der i Aalborg gå tid med, at faggrupperne skrev frem og tilbage til hinanden om mulige løsninger på opgaverne. Og måske ventede Sofia med at tage kontakt, indtil tvivl var blevet til vished.

Nu løses opgaverne sammen på stedet. Der bliver handlet på tvivlen. Den daglige sparring udvikler medarbejdernes faglige kompetencer, og dermed får borgerne en bedre pleje.

Ambitionen bag de faste teams i Aalborg er at gå fra visitation og styring på enkeltydelser indenfor serviceloven til, at medarbejderne indenfor en given ramme kan tilpasse ydelsen til borgernes behov.

Så hvis Sofia oplever, at Gerda den ene uge har brug for hjælp til personlig hygiejne syv gange om ugen, men kun fire i ugen efter, så tilpasser teamet selv antallet efter Gerdas behov.

Succesen er så stor, at Aalborg byråd allerede har taget en principbeslutning om, at modellen skal rulles ud til hele kommunen. Aalborg er således allerede godt i gang med at levere på regeringens ældrereform, der frisætter kommunerne til at levere en bedre ældrepleje i samspil med borgerne.

Målet er, at borgerne skal have den hjælp, som de ønsker og har behov for – og at medarbejderne skal have en attraktiv arbejdsplads med masser af arbejdsglæde.

At passe på og hjælpe vores ældre er en meningsfuld opgave, som vi skal have flere medarbejdere til at flokkes om. Vi skal derfor væk fra minuttyranni og over til selvbestemmelse. Det giver så god mening, som erfaringen fra Aalborg viser.

I dag er der godt 300.000 danskere, der er mindst 80 år gamle, mens der i 2050 forventes dobbelt så mange.

Regeringen håber, at ældrereformen sammen med det store lønløft og den ekstra økonomiske hjælp til studerende på SOSU-uddannelserne vil give ældreplejen vinger i hele landet.