Evalueringen af kommunalreformen er udskudt en måned

19-11-2012

Fristen for evaluering af kommunalreformen er udskudt fra 1. februar til 1. marts 2013. Det skyldes blandt andet, at dataindsamlingen til evalueringen har taget længere tid end forventet.

I februar 2012 gik regeringen i gang med at evaluere kommunalreformen fra 2007 med fokus på fire områder: sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud. Der blev nedsat en arbejdsgruppe for hvert af de fire områder og et hovedudvalg, der skal følge op på underarbejdsgruppernes analyser.

Økonomi- og Indenrigsministeriet koordinerer evalueringen, og også Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet samt flere andre relevante ministerier deltager. Også KL og Danske Regioner deltager og bidrager til arbejdet.

Ifølge kommissoriet skulle evalueringen være afsluttet 1. februar 2013, men nu er fristen udskudt til 1. marts 2013. Baggrunden er at det har taget længere tid end forventet at indsamle data til analyserne, hvorfor afslutningen af underarbejdsgruppernes arbejde er blevet forsinket.

Kontakt