Frivillig social indsats

Om arbejdsområdet

Den frivillige sociale indsats vedrører de mange danskere, der udfører frivilligt socialt arbejde, frivillige sociale organisationer og foreninger samt kommunerne, der lokalt støtter og samarbejder med den frivillige sektor. Formålet er at understøtte et aktivt og engageret civilsamfund og fremme det frivillige sociale arbejde.

Ministeriets arbejde for den frivillige sociale indsats er at sikre gode rammebetingelser for frivilligt socialt arbejde samt udvikling og innovation på området. Det sker i samarbejde med blandt andre Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Desuden støtter ministeriet økonomisk frivillige projekter og organisationer gennem en række ansøgningspuljer og driftstilskud.

§18 i serviceloven forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til at støtte den frivillige sociale indsats lokalt. Som kompensation for det modtager kommunerne et tilskud fra staten via bloktilskuddet.

 

Nyheder om Frivillig social indsats