Indhentning af børneattester

Her kan du finde oplysninger om regler for indhentning af børneattester i forbindelse med frivillige aktiviteter.

I forbindelse med frivillige aktiviteter, hvor frivillige har kontakt med mindreårige under 15 år, skal der indhentes børneattester, som kan indeholde oplysninger om visse overtrædelser af straffeloven. Det gælder for frivillige, hvor organisationen eller foreningen modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk. 2, eller modtager offentlige midler fra puljer på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område. Det fremgår af Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger .

Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige, der har eller har mulighed for direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Medarbejderen eller den frivillige, som der indhentes børneattest på, skal give samtykke til udstedelse af attesten.

I marts 2014 blev det muligt at bestille og modtage attesterne digitalt.

Reglerne for indhentelse af børneattester er fastsat i Lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Du kan indhente børneattester og finde mere information på Rigspolitiets hjemmeside