Dag- og botilbud til voksne med handicap

Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og botilbud til de voksne med handicap, der har behov for det.

Nogle mennesker med handicap kan have behov for at udfolde deres evner enten via et aktivitets- og samværstilbud eller i form af beskyttet beskæftigelse. Målet med aktivitets- og samværstilbud er, at mennesker med handicap eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Målet med beskyttet beskæftigelse er, at mennesker med handicap eller særlige sociale problemer tilbydes et beskæftigelsestilbud på særlige vilkår i et beskyttet miljø.

Mennesker med handicap kan også have behov for en særlig indrettet bolig eller for at bo i et botilbud, enten midlertidigt eller længerevarende. Boligerne skal kunne tilpasses den enkeltes behov, så den enkelte kan leve så selvstændigt og meningsfuldt som muligt.

Du kan læse om de forskellige tilbud i boksen her på siden.