Økonomisk støtte til børn, unge og voksne med handicap

Mennesker med handicap har mulighed for at få økonomiske tilskud, fx forsørgelsesydelser eller støtte til merudgifter, når visse betingelser er opfyldt.

Serviceloven indeholder en række bestemmelser om hjælp og støtte til børn, unge og voksne med handicap. Ofte vil hjælpen have karakter af sociale serviceydelser – fx et hjælpemiddel, socialpædagogisk støtte i hjemmet eller en plads i et særligt dagtilbud til børn eller et aktivitetstilbud for voksne. De forskellige sociale serviceydelser er beskrevet kort her på hjemmesiden.

Hjælpen kan også have form af økonomiske tilskud – ofte som supplement til andre former for hjælp og støtte. Den økonomiske støtte gives typisk enten for at dække for særlige udgifter, man som borger eller familie har på grund af funktionsnedsættelsen, eller som en kompensation for et indtægtstab i forbindelse med træning eller pasning af et barn eller en slægtning med handicap.

Du kan læse mere om de forskellige former for økonomisk støtte i menuen til venstre.