Internationale aftaler

Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester.

Den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester trådte i kraft 1. oktober 1996.

Konventionen omfatter sociale ydelser i forbindelse med social bistand, sociale tjenester og andre sociale ydelser, der ikke er omfattet af den nordiske konvention om social sikring. Konventionen omfatter en del af de ydelser, der er indeholdt i lov om social service.

Konventionen har bestemmelser om bl.a. sociale tjenester til personer, der under midlertidigt ophold i et nordisk land får behov for sådanne ydelser. Både nordiske statsborgere og andre, som lovligt bor i et nordisk land, har ret til ydelser i opholdslandet efter dette lands lovgivning.

Internationalt samarbejde

Videns- og erfaringsudveksling om velfærdsløsninger 

Mange lande investerer betydelige midler i udviklingen af sundheds- og velfærdsløsninger for at få del i det betydelige og stærkt stigende internationale marked. Det er derfor vigtigt, at der sikres gode generelle rammevilkår, der understøtter virksomhedernes muligheder for at udnytte det internationale markedspotentiale gennem øget eksport og tiltrækning af investeringer.

På ældre- og handicapområdet efterspørges der nye løsninger som følge af aldring og højere krav fra borgerne til behandling og omsorg samtidig med, at de offentlige budgetter er under pres. Det har medført en international interesse for den danske velfærdsmodel, som de seneste år har vist sit værd gennem den finansielle krise.

Mange henter inspiration fra socialområdet i Danmark. De fremhæver vores velfærdssystem og vores tradition for at sætte den enkelte medborgers individuelle behov i centrum. Det skal vi være stolte af, og vi skal dele ud af vores erfaringer til andre lande. Men vi skal samtidig være åbne for at lære af andre. Derfor er vi løbende vært for besøg fra udenlandske delegationer af politikerne og embedsfolk, ligesom både minister og embedsværket løbende opsøger viden og inspiration i udlandet.