Særlig støtte til børn og unge

Børn og unge med handicap har tit brug for særlig støtte, fx et særligt dag- eller døgntilbud eller støtte til forældrene til at hjemmetræne barnet.

Kommunen skal rådgive forældre om deres muligheder for at få hjælp og støtte til at håndtere de særlige udfordringer, som kan følge med, når ens barn har eller får et væsentligt handicap. 

Støtten til det enkelte barn eller den enkelte unge kan fx gives i form af ekstra personalestøtte i en almindelig vuggestue, børnehave eller fritidshjem, eller som en plads i et særligt dag- eller klubtilbud. Nogle børn og unge har også behov for ophold på en døgninstitution, typisk fordi deres behov for støtte er meget omfattende og komplekst.

Forældre til børn og unge med betydelige og varige handicap kan også søge om støtte til at træne barnet eller den unge i eget hjem. Hvis forældrene selv udfører træningen i hjemmet, er der mulighed for at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og støtte til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre den nødvendige støtte og at sørge for, at der er både dag-, klub- og døgntilbud til rådighed for de børn og unge, der har behov for det. Det er også kommunens ansvar at træffe afgørelse om, hvilken konkret støtte det enkelte barn eller den enkelte familie har behov for.