Støtte til boligindretning og boligskift

Personer med handicap har mulighed for at få støtte til boligskift eller boligændringer, hvis det er nødvendigt for, at den enkelte kan klare sig i egen bolig.

Hvis man som handicappet har problemer med at klare sig i egen bolig på grund af boligens indretning, er det muligt at få hjælp af kommunen til at foretage boligændringer eller, om nødvendigt, hjælp til at finde en anden bolig.

Det er en betingelse, at problemet ikke kan afhjælpes ved hjælp af fx hjælpemidler eller hjemmepleje.

Støttens omfang

Hjælp til boligændringer gives kun til fastgjort inventar. Har man behov for tilbehør til boligindretning, der ikke er fastgjort i boligen, kan det bevilges som hjælpemidler.

Boligændringer kan fx være fjernelse af dørtrin, opsætning af greb på badeværelse og trappelift, ligesom det kan være mere omfattende ændringer såsom om- eller tilbygninger, etablering af elevator eller boligskift.

Det er muligt at få hjælp til boligændringer, uanset om man bor til leje, i bofællesskab, er andelshaver, ejer egen bolig eller har varigt ophold hos familie eller andre. Hvis der er tale om børn, der er anbragt i plejefamilie, er det en betingelse, at barnets ophold er varigt, og at indretningen af boligen gives for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for barnet. I tilfælde, hvor der er tale om et barn, som har separerede eller fraskilte forældre, og hvor barnet har samvær med begge forældre, vil begge forældres hjem kunne være omfattet af boligbegrebet.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om hjælp til boligindretning og boligskift.

Fritvalgsordning

Det er muligt at vælge en anden håndværker og andre materialer, end dem kommunen anviser. Man kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen ville kunne have fået udført boligændringen for.