Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner 1933-1980

Historisk udredning af særforsorgens nyere historie med særlig henblik på børn, unge og voksne, der som følge af en anbringelse i sær- og åndssvageforsorgens institutioner kan have været udsat for svigt og overgreb.

Forfattere: Klaus Petersen, Mette Seidelin, Sarah Smed, Poul Duedahl & Annemarie Borregaard

Udgivelse: Danmarks Forsorgsmuseum (del af Svendborg Museum) 2022. (Udredningen er bestilt og finansieret af Social- og Ældreministeriet)

Du kan læse udredningen her:

Historisk udredning