Hjælp til pårørende

Det kan være en krævende situation at være pårørende til en svækket ældre. Ikke mindst hvis den ældre fx har en demensdiagnose eller er døende. Kommunerne er i bestemte situationer forpligtet til at tilbyde støtte til pårørende, der passer en nærtstående, der er syg.

Afløsning og aflastning

Hvis man passer et nærtstående familiemedlem med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har man mulighed for at ansøge om afløsning eller aflastning.

Læs mere om afløsning og aflastning på borger.dk

Pasning af døende

Som pårørende er det også muligt at få støtte fra kommunen til pasning af et døende familiemedlem. Det er blandt andet muligt at ansøge om et plejevederlag, hvis et nært familiemedlem ønsker at dø i eget hjem.

Læs mere om hjælp til pasning af syge og døende på borger.dk

Regelgrundlag

Serviceloven