Forebyggelse hos ældre

For at ældre borgere kan bevare et aktivt og socialt liv, findes der forskellige tilbud om forebyggende indsatser i kommunerne, herunder forebyggende hjemmebesøg og aktivitetstilbud.

I Danmark tilbydes alle ældre borgere forebyggende hjemmebesøg efter § 79a i serviceloven. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg til ældre er at bidrage til øget tryghed, trivsel og sundhed hos borgeren. Det sker bl.a. ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder og understøtte borgeren i at udnytte egne ressourcer bedst muligt.

Læs mere om forebyggende hjemmebesøg på borger.dk

Kommunerne kan iværksætte eller yde tilskud til forskellige aktivitetstilbud for deres ældre. Aktivitetstilbud varierer fra kommune til kommune, men eksempler på tilbud kan være klubarbejde, besøgsordninger, undervisning, foredrag og gymnastik. Kontakt din bopælskommune for at høre, hvilke aktivitetstilbud der findes i din kommune.