Ældretopmødet 2020

I efteråret 2020 er et 2-dages ældretopmøde blevet startskuddet til et stærkt samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet (nu Social-, Bolig- og Ældreministeriet), Ældre Sagen, FOA og KL.

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Flere lever længere, og selvom mange lever et sundt og aktivt liv, ser vi også en stigning i antallet af borgere, der har kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller store krav til vores ældrepleje, som skal kunne sikre et godt og værdigt ældreliv.

Den 30. september og 1. oktober 2020 inviterede den daværende sundheds- og ældreminister Ældre Sagen, FOA, KL, borgere, pårørende, forskere, fagfolk, ledere, medarbejdere og politikere til topmøde for at drøfte, hvordan fremtidens ældrepleje kan se ud. Program for topmødets to spor findes hér:

Program – det faglige rum
Program – det politiske rum

De fire parter er således gået sammen i et stærkt samarbejde, som skal bidrage til, at ældreplejen i Danmark nytænkes, og efter topmødet er der igangsat et arbejde, der følger op på de mange input, der er kommet ud af mødet.

Ældretopmødets idébank

De fire parter bag topmødet ønsker, at alle gode idéer kommer på bordet. Derfor blev der i oktober 2020 oprettet en idébank, hvor alle – organisationer, borgere m.v. – blev opfordret til at sende deres idéer og forslag til nye løsninger i ældreplejen. Idébanken var åben frem til 9. december 2020.

Idéer og forslag modtaget i idébanken kan nu ses her på hjemmesiden. Input fra borgere er offentliggjort i anonym form og kan derfor ikke spores tilbage til afsenderen af forslaget eller dennes pårørende. Alle input indgår i parternes videre arbejde med at styrke og udvikle ældreplejen.

Input fra faglige organisationer
Input fra borgere

Ældretopmøde 2021

Parterne har aftalt, at der skal afholdes et nyt Ældretopmøde i 2021, hvor der gøres status på arbejdet i de seks spor, og hvor delresultater præsenteres. Mere information om topmødet følger.

Ældretopmødet blev afholdt i to virtuelle rum:

Et fagligt rum:
I det faglige rum deltog repræsentanter for organisationer, faglige eksperter, ledere og medarbejdere fra kommunerne samt borgere og deres pårørende.

Et politisk rum:
I det politiske rum deltog politikere fra Folketinget samt politikere fra det daværende Sundheds- og Ældreministerie, KL, FOA og Ældre Sagen.

Deltagerne blev inddelt i mindre grupper:

Grupperne drøftede 6 temaer:

1. Kerneopgaven og faglig kvalitet
2. Rekruttering og kompetenceløft
3. Faglig ledelse i en lærende kultur
4. Kvalitet og tilsyn
5. Visitation tæt på hverdagen
6. Organisering af ældreplejen