Den sociale tilbudsnøgle

Den sociale tilbudsnøgle forbedrer mulighederne for at sammenligne forskellige indsatser på socialområdet og styrker gennemsigtigheden af kvaliteten af sociale tilbud på tværs af kommuner. Kommunerne indberetter første gang oplysninger til brug for Den Sociale Tilbudsnøgle i 2023.

I dag indsamles der i de nationale registre viden om, hvilken type indsatser borgere på det sociale område modtager, og ligeledes indsamles der en række oplysninger om tilbud på socialområdet. Dog er det ikke muligt at koble oplysningerne om borgerens indsats med oplysninger om, hvem der leverer indsatsen, og hvad indholdet af indsatsen er. Den sociale tilbudsnøgle skal gøre en sådan kobling mulig. Med den vil mulighederne for at kunne sammenligne effekterne af forskellige indsatser på sigt blive væsentligt forbedret. Den vil ligeledes kunne bidrage til at styrke gennemsigtigheden af kvaliteten af sociale tilbud på tværs af kommuner, således at det bliver muligt at følge, om der bliver leveret en indsats, der bringer udsatte personer og mennesker med handicap tættere på at mestre eget liv.

Kommunerne indberetter første gang oplysninger til brug for Den Sociale Tilbudsnøgle i 2023. Oplysningerne, der skal indberettes, er afdeling-pnummer og afdeling-UUID, som fremgår af Tilbudsportalen under den enkelte afdeling. Et dataudtræk fra Tilbudsportalen med oplysningerne for samtlige relevante tilbud kan desuden tilgås via linket i boksen her på siden. Afdeling-pnummer og afdeling-UUID er markeret med gult i udtrækket for at give et lettere overblik.

For yderligere information om indberetningskravene henvises til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.