Sær- og Åndssvageforsorgen

Historisk udredning vedrørende børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner 1933-1980

I 2019 blev Danmarks Forsorgsmuseum udpeget af Social- og Indenrigsministeriet til at stå i spidsen for en historisk udredning, der skulle undersøge “… om der er børn, unge og voksne, der kan have været udsat for svigt og overgreb, mens de havde ophold i sær- og åndssvageforsorgens institutioner under statens varetægt i perioden 1933-1980.” Udredningen lå færdig i marts 2022.

For at udbrede kendskabet til udredningens resultater og tematikker har Danmarks Forsorgsmuseum udarbejdet en række formidlingsprodukter, herunder film og et skriftligt undervisningsmateriale, specifikt målrettet Socialrådgiveruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Social- og Sundhedsuddannelserne.