Anbringelsessteder til børn og unge med handicap

Muligheder for anbringelse af børn og unge med handicap i plejefamilie, opholdssteder eller døgninstitutioner.

Der kan være forskellige grunde til, at anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet kan vise sig at være den bedste løsning. For børn og unge med handicap kan det skyldes, at funktionsnedsættelsen er så svær, at mindre støtteordninger ikke er tilstrækkelige, og at barnet eller den unges behov for støtte bedst imødekommes fx på et opholdssted med uddannet personale.

Anbringelsessteder

Ifølge serviceloven kan børn og unge anbringes i henholdsvis:

  • Plejefamilier
  • Kommunale plejefamilier
  • Netværksplejefamilier
  • Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder
  • Opholdssteder
  • Døgninstitutioner

Kommunen kan give unge med handicap, som er anbragt i en plejefamilie, mulighed for at opretholde deres anbringelse fra deres 18. til og med deres 22. år. Formålet er at give den unge familiær støtte, forberede den unge til en ny boform og derigennem bidrage til en god overgang til voksentilværelsen.

Læs mere om reglerne om anbringelse af børn og unge

Læs mere om anbringelsessteder på DUKH's hjemmeside