Særlige klubtilbud til børn og unge med handicap

Kommunen skal oprette særlige klubtilbud til børn og unge, som på grund af et betydeligt og varigt handicap ikke kan benytte et almindeligt klubtilbud.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at oprette det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større skolesøgende børn og unge, der på grund af et betydeligt og varigt handicap har et behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan tilgodeses i et almindeligt klubtilbud.

Lovgivningen fastsætter ingen aldersgrænse for optagelse i særlige klubtilbud, så unge over 18 år kan forblive i klubtilbuddet, hvis kommunen skønner, at det er det bedste for den unge. 

De særlige klubtilbud kan oprettes og drives som selvstændige tilbud eller i forbindelse med et almindeligt klubtilbud. Kommunalbestyrelsen kan også indgå aftale med regionsrådet, med andre kommuner eller med selvejende institutioner om oprettelse og drift af et særligt klubtilbud.

Optagelse i særligt klubtilbud

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse i et særligt klubtilbud. Forpligtelsen til at tilbyde et særligt dagtilbud gælder børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et særligt behov for støtte, behandling m.v.

Der skal være tale om børn og unge, der pga. funktionsnedsættelsen har et særligt behov, og derfor er det kun få handicapgrupper, der er omfattet af muligheden for optagelse i særlige klubtilbud.

Det er en forudsætning for optagelse i et særligt klubtilbud, at der foretages en undersøgelse af barnets eller den unges særlige behov for støtte og behandling m.v. 

Afgørelse om optagelse skal ske i nært samarbejde med barnet eller den unge, forældrene og fx specialafdelinger inden for behandlingssystemet eller andre med ekspertise vedrørende den pågældende funktionsnedsættelse.

Gå til Barnets Lov