Nyheder og pressemeddelelser

Tilmeld nyhedsbrev

Ved tilmelding af nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.

Læs mere

Læs mere om, hvordan ministeriet indsamler og behandler dine personoplysninger.

Abonner via RSS

Hent RSS feed

Pressekontakt

Kontakt pressetelefonen på tlf. 4185 1360 eller presse@sm.dk for pressehenvendelser til ministeren eller ministeriet. Det er ikke muligt at sende sms'er til pressetelefonen.

Kristine Amalie Linnet
TitelPresse- og kommunikationschef for social- og boligministeren
Mette Thorn
TitelPresse- og kommunikationschef for ældreministeren
Jonatan Steengaard
TitelPresserådgiver
Martha Møller Madsen
TitelPresserådgiver
Nikoline Vestergaard
TitelPresserådgiver
Sofie Sparre
TitelPresserådgiver
Amalie Pil Sørensen
TitelPresserådgiver

Social-, Bolig- og Ældreministeriet ønsker at bidrage til øget åbenhed i den offentlige sektor. Ministeriet arbejder derfor for, at hjemmesiden løbende indeholder aktuel, let tilgængelig og pålidelig information.

På hjemmesiden finder du information om, hvordan ministeriet er organiseret, eksterne og interne målsætninger, hvilke opgaver ministeriet varetager samt information om politiske aftaler og handlingsplaner. Aktuelle nyheder vedrørende ministeriets arbejdsområde vil ligeledes fremgå sammen med diverse publikationer. Resultatkontrakter indgået mellem Social-, Bolig- og Ældreministeriet og institutionerne på ministerområdet ligger på institutionernes hjemmesider. På sm.dk linkes til institutionernes hjemmesider. Du kan også finde de regler, som ministeriet administrerer, på hjemmesiden.

Hvorfor oplyser vi om retningslinjer for aktiv information?

Af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen følger det blandt andet, at en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside skal give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1, og at en forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt ifølge stk. 1, jf. lovens § 17, stk. 2.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet er på Twitter og LinkedIn. Aktiviteten på de sociale medier tager afsæt i kodekset

Social-, Bolig- og Ældreministeriet ønsker en konstruktiv dialog og opfordrer derfor til, at deltagerne holder en god tone i kommentarer og indlæg. Vi forbeholder os ret til at fjerne kommentarer, der fx:

  • kan virke stødende
  • kan virke diskriminerende
  • har kommerciel karakter
  • indeholder personfølsomme oplysninger eller på anden måde er i strid med gældende lovgivning
  • ingen relevans har for sidens tema eller det indlæg, der kommenteres

Ved gentagne overtrædelser af retningslinjerne ovenfor forbeholder vi os ret til at blokere brugeren. Deltagende skal desuden overholde den pågældende platforms retningslinjer. Det gælder hhv. Twitters retningslinjer og LinkedIns retningslinjer, eftersom det er de sociale medier, som ministeriet er aktiv på.

Vi appellerer til, at henvendelser til Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der ønskes besvaret, sendes til ministeriet (fx via kontaktoplysningerne her på siden). Ministeriet foretager ikke sagsbehandling via sociale medier og betragter i øvrigt kommentarer på sociale medier som meningstilkendegivelser frem for henvendelser.

I det omfang, det er muligt, deltager ministeriet gerne i samtaler på sociale medier, men ministeriet kan ikke kommentere på hverken personfølsomme eller politisk følsomme sager.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet følger andre profiler/konti/sider på sociale medier for at holde sig orienteret og gå i dialog. De profiler/konti/sider, ministeriet følger, er ikke udtryk for enighed eller sympati med de holdninger, der kommer til udtryk på de relevante profiler. Ligeledes er "retweets" eller "favourites" på Twitter eller "likes" på LinkedIn m.v. ikke nødvendigvis ensbetydende med enighed, men udtryk for et ønske om at ville dele information eller materiale. Ministeriets sociale mediekanaler monitoreres og redigeres inden for normal kontortid.