Social- og boligminister

Pernille Rosenkrantz-Theil

Foto: Les Kaner        

Ministerens CV

Social- og boligminister
Medlem af Folketinget
Medlem af Socialdemokratiet

 • Social- og boligminister fra 15. december 2022
 • Børne- og undervisningsminister 2019-2022
 • Børneordfører 2017-2019
 • Formand for Undervisningsudvalget 2015-2019
 • Handicapordfører 2014-2015
 • Socialordfører 2014-2019
 • Formand for Beskæftigelsesudvalget 2013-2015
 • Klima- og energiordfører 2011-2014
 • Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2011
 • Medlem af Folketinget for Enhedslisten 2001-2007
 • Konstitueret medlem af Folketinget for Enhedslisten 1999
 • Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet, 2003
 • Næstformand i Krogerup Højskoles bestyrelse 2014-2015
 • Ledelseskonsulent, 3F’s formandssekretariat, 2009-2011
 • Konsulent og rådgiver, FOA, 2008
 • Underviser, Krogerup Højskole, 2006
 • Kampagneleder for Operation Dagsværk, København, 1998
 • Koordinator for den fri ungdomsuddannelse, Det frie Gymnasium, 1996-1997
 • Hjemmehjælper, Søllerød Kommune, 1995
 • Født 17. januar 1977 i Skælskør, datter af skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil og psykoterapeut Linda Rosenkrantz-Theil

Pernille Rosenkrantz-Theil
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
E-mail: sbmin@sm.dk

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter.

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk.