Kontakt

Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Telefon: 33 92 93 00
(mandag-torsdag 8.30-16.00, fredag 8.30-15.30)

Henvendelser til ministeriet: post@sm.dk

Henvendelser til ældreministeren: aeldremin@sm.dk
Henvendelser til social- og boligministeren: sbmin@sm.dk

Bemærk, at henvendelser vedrørende pension rettes til Beskæftigelsesministeriet

Pressehenvendelser rettes til ministeriets presseenhed

For kontakt til Koordinationsenheden for Børnebortførelser, se Koordinationsenhedens kontaktside

Henvendelser fra fonde kan rettes til: tvaer@sm.dk

Signerede og krypterede e-mails sendes til: sikkermail@sm.dk 

Bemærk, at almindelige e-mails ikke er krypterede. Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om en person (f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om strafbare forhold, oplysninger om økonomi og væsentlige sociale problemer og CPR-nummer), foreslår vi derfor, at du sender en besked til ministeriet som digital post fra e-Boks, www.borger.dk eller www.virk.dk. Her kan du vælge Social-, Bolig- og Ældreministeriet som modtager.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet opfordrer til, at henvendelser til ministeriet renses for unødvendige personoplysninger inden afsendelse.

CVR.: 33962452

EAN nr.: 5798009814128

Sådan behandles din henvendelse

Ministeren modtager mange henvendelser og har desværre ikke mulighed for personligt at besvare hver enkelt henvendelse. Din henvendelse vil derfor i de fleste tilfælde blive besvaret af det relevante fagkontor.

Svartider

Social-, Bolig- og Ældreministeriet tilstræber at besvare din henvendelse inden for maksimalt fire uger. Over sommer- og juleferieperioder, samt hvis din henvendelse vedrører komplekse, omfattende eller principielle forhold, vil svartiden undertiden være længere.

Oplysningspligt

Indeholder din henvendelse personlige oplysninger om en anden person, skal ministeriet i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen som udgangspunkt meddele denne person, at ministeriet har modtaget og registreret oplysninger om denne.

Har du spørgsmål til oplysningspligten, kan du rette henvendelse til ministeriets databeskyttelsesrådgiver på dpo@sm.dk eller 33 92 93 00.

Konkrete sager

Ministeriet kan ikke tage stilling til forhold, der kan indbringes for en klagemyndighed.

Anmeldelser

Vedrører din henvendelse mistanke om eller anmeldelse af et kriminelt forhold, skal du kontakte politiet.

Vedrører din henvendelse mistanke eller viden om, at et eller flere børn mistrives, skal du rette henvendelse til den kommune, hvor barnet eller børnene bor.

Alle, der oplever, at en kommune ikke iværksætter tilstrækkelig støtte over for et udsat barn eller ung, kan også underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er en uafhængig myndighed, som af egen drift kan gå ind i sager om udsatte børn og unge.

Du kan læse mere om Ankestyrelsen og deres kompetencer på www.ast.dk.

Postadresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice
Mailadresse: ast@ast.dk
Telefonnummer: 33 41 12 00

Links til Facebook og hjemmesider

Af sikkerhedshensyn tilgår ministeriet ikke links til Facebook eller ukendte hjemmesider. Ministeriet anmoder om, at eksternt materiale vedhæftes i mail.