Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for 2023 findes i tabellen nedenfor.

 Modtagne indberetninger Indberetninger, der er realitetsbehandlet Afviste indberetninger Antal indberetninger, der har givet
anledning til politianmeldelse
3 0 3 0

De tre indberetninger, som er blevet afvist, omhandlede ikke Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement.

I de tilfælde, hvor det er muligt, vejleder whistleblowerenheden samtidig med ministeriets feedback på henvendelsen indberetteren om, hvilken myndighed der evt. måtte være rette myndighed.