Ældreminister

Mette Kierkgaard

Foto: Les Kaner    

Ministerens CV

Ældreminister
Medlem af Folketinget
Medlem af Moderaterne

 • Ældreminister fra 15. december 2022
 • Medlem af Folketinget for Moderaterne siden 1. november 2022
 • Master i Offentlig Ledelse, Syddansk Universitet & Aarhus Universitet, 2022
 • Ph.d. i politisk sociologi, Aalborg Universitet med forskningsophold på Harvard University (USA), 2002
 • Cand.scient.soc, Aalborg Universitet med studieophold på West Virginia University (USA), 1999
 • Cambridge Proficiency of English, Hull College of Further Education (England), 1992
 • Student, Ribe Katedralskole, 1991
 • Familiechef, Viborg Kommune, 2020-2022
 • Leder af SSP & Forebyggelse og dernæst Myndighedschef, Esbjerg Kommune, 2018-2020
 • Konstitueret faglig leder og specialkonsulent, Socialstyrelsen, 2017-2018
 • Enhedschef, Landbrugsstyrelsen, 2017
 • Hjemmegående i forbindelse med ægtefælles udstationering i USA, 2016
 • Myndighedschef, Esbjerg Kommune, 2012-2015
 • Fuldmægtig, Socialstyrelsen, 2008-2012
 • Chefkonsulent, NIRAS Konsulenterne, 2007-2008
 • Seniorkonsulent & souschef, SFI Survey, Socialforskningsinstituttet, 2005-2007
 • Adjunkt i Politisk Sociologi, Aalborg Universitet, 2003-2005
 • Født 5. marts 1972 i Ribe, datter af pensioneret landmand Ove Tobiasen og pensionist Kirsten Nordahl.
 • Gift med Thomas Kierkgaard. Parret har to drenge.
 • Alderdom med livsglæde og tid til nærvær
 • Fokus på varme, omsorg, sammenhæng og kontinuitet i ældreplejen
 • Reel selvbestemmelse med frihed til, at den ældre kan vælge den velfærd og service, som passer til ham/hende
 • Tillid og frihed under ansvar til ældreplejens ledelse og medarbejdere
 • Reform af velfærdsinstitutionerne, bl.a. med brugerbestyrelser, hvor lokalsamfundet kan deltage og bidrage
 • Afskaffelse af unødigt bureaukrati og kontrol

Mette Kierkgaard
Social-, Bolig- og Ældreministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
E-mail: aeldremin@sm.dk

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter.

Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk.