Udsatte voksne

Om arbejdsområdet

Socialt udsatte voksne omfatter mennesker over 18 år med sociale problemer eller med risiko for at få det. Det drejer sig fx om hjemløshed, misbrug, psykiske lidelser, prostitution eller vold i nære relationer, som giver behov for hjælp efter serviceloven. Hjælpen kan være personlig og praktisk hjælp og støtte i eget hjem, ophold på botilbud/boformer, social stofmisbrugsbehandling, en opsøgende og kontaktskabende indsats m.v.

Socialt udsatte voksne er ofte kendetegnet ved at have ikke blot et enkelt problem som fx hjemløshed, men ofte at have flere forskellige problemer at slås med.

Det er kommunen, der har ansvaret for den forebyggende indsats gennem fx rådgivning og for at yde støtte og hjælp, når der er behov for det.

Ministeriet arbejder sammen med Socialstyrelsen for at give ministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld politik på området for socialt udsatte voksne. Politikken skal understøtte kommunernes indsats for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger.

Nyheder om Udsatte voksne