Selvmord

Her kan du læse om Center for Selvmordsforskning, og hvordan man kan få hjælp gennem Livslinien, hvis man er selvmordstruet eller er pårørende til en selvmordstruet.

Selvmord og selvmordsadfærd kan forekomme blandt alle samfundsgrupper. Viden om belastende og beskyttende faktorer i forhold til selvmordsadfærd er derfor væsentlig i forhold til at forebygge selvmord og selvmordsadfærd mest muligt. Samtidig kan relevant rådgivning bidrage til, at den, der har aktuelle selvmordstanker, får et andet fokus.

Inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets område er Center for Selvmordsforskning og Livslinien centrale aktører.

Center for Selvmordsforskning

Center for Selvmordsforskning er en selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Centret forsker i belastende og beskyttende faktorer i forhold til selvmord og selvmordsadfærd, herunder især i forhold til grupper med høj selvmordsrisiko. Centret bidrager desuden med indsamling og formidling af viden om selvmordsadfærd.

Centrets formidling af resultater og viden er for eksempel rettet til myndigheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer mv., der arbejder med selvmordsforebyggelse.

Centret fører to offentlige registre:

Livslinien

Livslinien er en selvejende institution under Social-, Bolig- og Ældreministeriet, der arbejder for at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Livsliniens virksomhed er bygget op om frivillige, særligt uddannede medarbejdere, der varetager rådgivningen. Livsliniens kerneydelse er anonym telefon- og netrådgivning til selvmordstruede mennesker, pårørende og efterladte. 
Med henblik på forebyggelse af selvmord bidrager Livslinien med undervisningsmateriale, kampagne- oplysnings-, foredrags- og anden formidlingsvirksomhed over for fagpersonale, skoler, uddannelsesinstitutioner med videre.