Socialtilsyn

Opgaven med at godkende og føre driftstilsyn med offentlige og private sociale tilbud ligger hos 5 socialtilsyn placeret i Frederiksberg, Holbæk, Fåborg-Midtfyn, Silkeborg og Hjørring Kommuner. Socialtilsynene fører ikke tilsyn med egne tilbud og tilbud beliggende i egen kommune.

Kvalitet i indsatsen for udsatte børn og unge

Socialtilsynene skal bidrage til at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service (serviceloven), barnets lov og kapitel 40 i sundhedsloven. Det opnås bl.a. gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene, herunder plejefamilier.

Lovgrundlaget for socialtilsynene er lov om socialtilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2014, og tilhørende bekendtgørelser. Heraf fremgår bl.a. den centralt fastsat kvalitetsmodel - den model socialtilsynene anvender, når de godkender og fører driftsorienteret tilsyn med de offentlige og private tilbud.

Du kan læse mere om socialtilsynene på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside