Rammer og principper for dansk handicappolitik

Dansk handicappolitik formuleres inden for rammerne af fire handicappolitiske principper samt principperne i FN’s Handicapkonvention. Disse principper understøtter regeringens langsigtede målsætninger om at fremme mangfoldighed og inklusion i samfundet.

Dansk handicappolitik skal være med til at understøtte en samfundsudvikling, hvor børn, unge og voksne med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentiale og samme ansvar for eget liv som alle andre samfundsborgere. Det langsigtede mål er at skabe et inkluderende og mangfoldigt samfund baseret på respekt for forskellighed, og hvor der støttes op om den enkeltes ressourcer og muligheder. Men også et samfund, hvor ansvar og muligheder balancerer, og hvor den enkelte gør sit til at deltage i og bidrage til fællesskabet. Kort sagt et samfund, hvor afsættet for handicappolitikken er det enkelte menneskes møde med omgivelserne – ikke funktionsnedsættelsen.

Handicappolitikken tager afsæt i en række grundlæggende principper, som understøtter denne udvikling. Det drejer sig dels om principperne i FN’s Handicapkonvention, dels om fire bærende, danske grundprincipper på handicapområdet. Du kan læse mere om konventionen og om de danske grundprincipper ved at følge linkene til venstre på siden.