Almene boliger

Her kan du finde mere information om almene boliger ved at klikke ind på undertemaerne nedenfor.

Leje, indskud og andre udgifter

Huslejen i almene boliger fastsættes efter balancelejeprincippet. Det vil sige, at den samlede husleje fastsættes, så der til enhver tid er dækning for driftsudgifterne.

Indflytning og overtagelse

Når lejeaftalen er indgået, overtager lejeren det lejede fra det tidspunkt, der er aftalt i kontrakten.

Opsigelse og fraflytning

Normalt er det lejeren selv, der opsiger sit lejemål, men i visse tilfælde kan udlejeren også opsige lejeren. Normalt er opsigelsesvarslet 3 måneder fra lejerens side, og ved fraflytning skal der foregå et flyttesyn.

Lejekontrakt

Hvis man lejer en almen bolig, skal man have en skriftlig lejekontrakt, som fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, udlejer og lejer har, herunder lejens størrelse og krav til boligens stand ved indflytning.